Un cas d’èxit: Aigües de Barcelona i la seva flota de vehicles

Un cas d’èxit: Aigües de Barcelona i la seva flota de vehicles

A LIVE apostem per les flotes d’automòbils corporatius, tant del sector públic com privat, ja que signifiquen una part important del trànsit de les ciutats i és un dels àmbits on hi ha hagut més penetració del vehicle elèctric i de GNV. Avui en dia, diverses empreses i organismes ja compten amb una part de les seves flotes electrificades, però el cas que més atreu l’atenció és el d’Aigües de Barcelona, ja que gairebé tots els vehicles de la seva flota que circula a la capital catalana és 100% elèctrica.

El passat mes d’octubre la flota de vehicles d’Aigües de Barcelona, formada per 240 unitats, va rebre el distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Aquest guardó reconeix i premia les iniciatives que superen els requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts per la normativa vigent. “Aigües de Barcelona va apostar per la flota de vehicles elèctrics per Responsabilitat Social, per a col·laborar en la Economia Circular i, en definitiva, per al Desenvolupament Sostenible, eix central de la estratègia d’Aigües de Barcelona, concretada en el pla Aigües 2020”, explica Bernat Rovira, director de la zona Barcelona Nord d’Aigües de Barcelona.

Aigües de Barcelona va posar en marxa aquest projecte l’any 2011, amb l’adquisició de dos vehicles 100% elèctrics. Dos anys més tard s’hi van incorporar dos vehicles més, i al 2014 ja se’n van adquirir 7. Entre el 2015 i el 2016, la companyia va incorporar fins a 74 nous vehicles nous a la flota, arribant al total de 87 vehicles elèctrics que operaven a Barcelona a finals de 2016 d’un total de 240 vehicles que hi ha a la flota.

El resultat d’això és que Aigües de Barcelona, membre col·laborador de la Plataforma LIVE, compta amb la flota elèctrica més gran de Catalunya, amb 132 vehicles elèctrics, el 100% de la flota electrificable. Aquests cotxes elèctrics funcionen amb energia verda no contaminant, és a dir, no emeten cap emissió de gasos contaminants durant el seu funcionament. Bernat Rovira fa balanç de la situació actual de la flota de vehicles d’Aigües de Barcelona, “Tanquem l’any 2017 amb el 100% de flota elèctrica, de la part de flota que disposa de model elèctric equivalent en el mercat. El total de la flota d’Aigües de Barcelona és de 240 vehicles. Seguim treballant per a eliminar el combustible fòssil de la flota. Atents a les novetats que apareixen en el mercat de vehicles elèctric, és un sector que ha evolucionat molt en els últims anys”.

Cada vegada més, les empreses prenen consciencia sobre la situació actual a Barcelona. Actualment, el principal responsable de la contaminació atmosfèrica és el trànsit. A causa dels episodis de contaminació que pateix la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el Pla de mobilitat urbana 2013-2018, un dels objectius és la reducció d’un 21% la presència de vehicles privats de motor.

Fa falta conscienciar a la societat, i les empreses han d’actuar i convertir-se en un referent. En aquest sentit, la Plataforma LIVE està desenvolupant un projecte d’introducció del vehicle elèctric en empreses privades, que busca facilitar i incentivar l’adquisició de vehicles elèctrics per part d’empreses que tenen la seva flota de vehicles a Catalunya, i en el que Aigües de Barcelona actua com a líder del projecte, aportant la seva experiència i el seu cas d’èxit per servir de referència a la resta d’empreses participants.

En quant als beneficis, els mitjans de desplaçament sostenibles comporten beneficis mediambientals i de salut pública. Encara que els beneficis mediambientals siguin els més coneguts això també aporta beneficis socials. I és que, apostar per la sostenibilitat no només és lluitar contra la contaminació atmosfèrica, també és una forma de fer ciutat i beneficiar a tots els col·lectius. Gràcies a la conversió al vehicle elèctric, Aigües de Barcelona ha deixat d’emetre 105 tones anuals de CO2. “Deixar d’utilitzar combustibles fòssils, en un territori on els nivells de contaminació atmosfèrica son alts, és prioritari. Prestem un servei públic en un àmbit local, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on es realitza una mitjana de 30-40 km/dia/vehicle. És necessària la corresponsabilització”, explica Bernat Rovira.

I pel que fa als resultats, aquests parlen per sí mateixos: Anteriorment els 87 vehicles dièsel substituïts consumien uns 37.845 litres de dièsel anuals, que equivalen a una despesa de 41.360€ per any. Per calcular l’estalvi econòmic net, hem de restar aquesta quantitat el consum elèctric dels vehicles: uns 20 kWh per 100kms, resulta 126.150 kWh anuals i la tarifa contractada per Aigües de Barcelona és de 0,12 €/kWh fan un consum d’electricitat de 15.138€ anuals. Per tant, l’estalvi econòmic net en combustible és de 26.492€ anuals, equivalent a una reducció del 64%, una quantitat gens menyspreable.

Aquest compromís es suma a la iniciativa que, paral·lelament, Aigües de Barcelona està duent a terme amb CitySensia, una plataforma interactiva d’informació pels ciutadans sobre la qualitat ambiental. Es tracta d’un projecte que utilitza la xarxa de vehicles d’Aigües de Barcelona per a monitoritzar a temps real els paràmetres de qualitat ambiental mitjançant receptors col·locats als cotxes. El funcionament és el següent, a través d’un receptor col·locat als vehicles s’extreuen dades que mitjançant el Big Data es processen i s’analitzen. Gràcies a aquesta eina, es pot extreure informació sobre quines són les zones més sensibles d’una ciutat i analitzar-ne les tendències contaminants.

Els avantatges són clars, reduir les emissions de CO2, fomentar l’eficiència energètica i millorar la qualitat de vida de les persones. Totes aquestes accions d’Aigües de Barcelona demostren el seu compromís amb l’energia neta i el desenvolupament sostenible.

Close Menu