Un 25% menys de gasos hivernacle si s’aprova la llei de Canvi Climàtic a Catalunya

Un 25% menys de gasos hivernacle si s’aprova la llei de Canvi Climàtic a Catalunya

El transport en carretera és un dels principals responsables de les emissions de gasos hivernacle, per això és necessari el canvi progressiu cap a mitjans de transport més nets. L’avantprojecte de llei de Canvi Climàtic té com a objectiu que el 2020 Catalunya hagi reduït en un 25% les emissions de gasos hivernacle, respecte a les dades de 2005. Aquesta fita es marca seguint l’exemple de les metes que es planteja la comunitat internacional. En aquest mateix sentit s’espera arribar al 80% l’any 2050.

La proposta estableix el full de ruta per afrontar el canvi climàtic en aquells àmbits que siguin competència autonòmica, com són els casos de la gestió de l’aigua, l’energia, la biodiversitat, l’agricultura, etc. Demana, per exemple, que aquelles entitats públiques de gestió de deixalles, d’aigües residuals o potabilització de l’aigua, hauran d’incorporar un 20% d’energia provinent de fonts renovables en les seves instal·lacions.

Sol·licita també que els usuaris del transport públic i de mercaderies siguin informats sobre la quantitat de gasos hivernacle emesos que suposa la prestació de cada servei. És per això, que convida a les administracions municipals a introduir polítiques fiscals com a procediments per evitar subvencions als carburants líquids.

Per tal de mitigar l’escalfament, el que es planteja és establir una taxa de penalització per les altes emissions de CO2. Si el Govern aprova l’avantprojecte de llei i el Parlament el sotmet a tràmit, el tribut s’aplicarà als turismes i vehicles comercials que generin més gasos que escalfen l’atmosfera, és a dir, més de 120-140 grams de CO2 per quilòmetre recorregut. S’esperen obtenir de la mesura uns 47 milions d’euros el 2018.

Close Menu