Un 2016 protagonitzat per flotes captives i xarxa de recàrrega

Un 2016 protagonitzat per flotes captives i xarxa de recàrrega

Els compromisos adquirits durant el 2015 en diferents trobades internacionals, especialment en la Cimera de Paris celebrada a finals d’any, es podran complir si se segueix treballant activament en tots els camps relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Si es té en compte que el transport és el responsable del 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Europa, el treball en mobilitat sostenible és clau per assolir els reptes mediambientals establerts.
LIVE se suma a aquests objectius globals i durant el 2016 seguirem treballant per aconseguir que cada dia hi hagi més vehicles sostenibles en circulació i que el parc mòbil sostenible s’incrementi de manera que les emissions contaminants disminueixin.

En aquest sentit, des de LIVE volem destacar cinc reptes, d’entre tots els plantejats enguany, que cerquen aquest increment de vehicles sostenibles als nostres carrers. En primer lloc, LIVE proposa la creació d’una eina que permetrà valorar les despeses generades i beneficis aconseguits amb la transformació de flotes de més de 5 vehicles a vehicle elèctric o vehicle de Gas Natural. Gràcies a aquesta eina, els empresaris, de pimes especialment, podran valorar els costos i beneficis, així com els rendiments d’aquest canvi.

En segon lloc, també es promourà la incorporació de vehicles de Gas Natural en flotes com les autoescoles i distribució última milla.

El tercer punt cerca el compromís dels empresaris amb la creació de noves eines per facilitar que els trasllats diaris dels treballadors, ja sigui en vehicle particular o en transport públic, es facin amb mitjans sostenibles i, especialment, en vehicle elèctric.

Les empreses de lloguer i renting també protagonitzen un dels nostres reptes, des de LIVE volem que la taxa de vehicles sostenibles en aquest tipus d’empresa sigui cada dia més alt.

Per últim, però no per això menys important, LIVE proposa la creació d’un pla director per millorar la infraestructura de recàrrega elèctrica a Catalunya. Comptar amb una bona xarxa de recàrrega, combinant punts lents, semi ràpids o ràpids, que sigui accessible, intel·ligent i interoperable facilitarà l’assentament d’aquest tipus de mobilitat a tots els nivells socials.

Close Menu