Un 2015 clau per la mobilitat sostenible

Un 2015 clau per la mobilitat sostenible

El passat 15 de desembre vam celebrar l’Assemblea Anual de la Plataforma Live, on vam presentar les dades, indicadors i fites aconseguides durant aquest 2015. Hem de dir que aquests resultats han estat positius i ens permeten estabilitzar el bon camí en el desenvolupament de la mobilitat sostenible.

Entre els èxits, destaquem, en primer lloc, la modificació del Codi Civil Català, que facilita la instal·lació de carregadors a les comunitats de veïns, les subvencions per a la instal·lació de més de 20 punts de recàrrega ràpida i per a la compra de motos i bicicletes elèctriques o les subvencions per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinades al servei del taxi que han beneficiat a 20 taxis elèctrics de l’àrea de Barcelona i 70 híbrids i de gas.

En segon lloc, hem aconseguit la gratuïtat dels peatges de les autopistes de la Generalitat per a vehicles elèctrics i l’aprovació de canvis en els criteris de certificació de qualitat de l’aire dels vehicles segons el nivell d’emissions, per facilitar a les administracions l’aplicació de polítiques que orientin la demanda de vehicles d’automoció cap a models de molt baixes emissions i amb una atenció clara cap al vehicle elèctric.

Com a mostra de l’èxit d’aquestes polítiques i mesures, hem donat a conèixer les dades actualitzades del parc de vehicles de baixes emissions a Catalunya – 650 turismes elèctrics, 1.365 turismes híbrids, 242 ciclomotors i motocicles elèctriques, 360 vehicles de gas liquat, i 2.858 de gas natural vehicular – i la infraestructura de punts de recàrrega, que compta actualment amb més de 1.000 endolls i la futura incorporació a 3 corredors elèctrics europeus.

De cara al 2016, des de la plataforma Live apostem per seguir liderant i creixent en la divulgació i la promoció de la mobilitat sostenible.

Close Menu