Reassignació del Pla Movea

Reassignació del Pla Movea

La mobilitat sostenible guanya terreny any rere any, i com cada any, l’inici del Pla Movea 2017 – d’ajudes a l’adquisició o leasing d’un vehicle d’energia sostenible – estava ple d’expectatives. I un cop més, les previsions no han fallat. Després d’una llarga espera, al juny es van aprovar les ajudes, que van ser disponibles per tothom a partir del dia 8 d’agost, i en menys de 24 hores les ajudes assignades pel 2017 es van esgotar. Aquest fet ha provocat que hi hagi peticions, tant des del sector privat com des de la societat civil, per una reassignació de les ajudes.

Finalment, el Govern central ha considerat una pròrroga de les ajudes del Pla Movea d’1,1 milions d’euros que sortiran properament per poder satisfer aquesta demanda generada per tots aquells que creuen que la mobilitat sostenible mereix un impuls.

Tot i que l’anunci no està disponible encara a la web oficial, aquestes dades ja s’han donat a conèixer al públic a través de diversos mitjans, i aniran segons aquestes partides:

 • 500.000 per sufragar ajudes a turismes, quadricicles lleugers i pesats i turismes de pila d’hidrogen.
 • 325.000 per a vehicles industrials i comercials elèctrics
 • 150.000 euros per les motocicletes elèctriques
 • 15.000 euros pels punts de recàrrega semirràpida
 • 75.000 euros pels punts de recàrrega ràpida
 • 60.000 per als vehicles de gas natural i gas liquat del petroli (tot i que a data de 26/09/2017 encara no se sap si aniran al mateix lot o per separat)

Les ajudes aniran limitades als peticionaris de la següent forma:

 • Vehicles de gas liquat del petroli (GLP): entre 500 i 15.000 euros
 • Vehicles de gas natural: entre 1.000 i 18.000 euros
 • Vehicles de pila de combustible (hidrogen): 5.500 euros
 • Vehicles elèctrics, híbrids endollables o d’autonomia estesa: entre 1.100 i 15.000 euros
 • Quadricicles elèctrics: entre 1.950 i 2.350 euros
 • Motocicletes elèctriques: entre 1.000 i 2.000 euros
 • Punts de càrrega convencional i semirràpida: 1.000 euros
 • Punts de càrrega ràpida: 15.000 euros

Les ajudes seran disponibles fins el 15 d’octubre, o fins que s’acabin els fons disponibles.

Cal dir que per poder demanar una de les ajudes del Pla Movea cal tenir a mà la següent documentació:

 • Una fotocòpia del DNI, o NIE, o del NIF, si es tracta d’un vehicle d’empresa.
 • Si ets professional o autònom cal presentar el certificat d’alta al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors que pots demanar en qualsevol oficina de l’Agència Tributària
 • Una fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle que has adquirit.
 • La fotocòpia del permís de circulació del vehicle, encara que sigui el provisional
 • El rebut bancari del pagament del vehicle

En cas que entreguis un vehicle antic cal presentar el certificat de baixa definitiva, el permís de circulació, la fitxa tècnica i el justificant del pagament de l’impost de circulació.

En cas que superis els 3.000 euros en ajudes, s’haurà de presentar un certificat d’hisenda conforme ets al corrent de totes les obligacions fiscals.

Fotocòpia de la factura del vehicle elèctric. Amb data igual o posterior a l’entrada en vigor del Reial Decret.

Si es tracta d’un renting o un leasing operatiu, a més a més de tota aquesta documentació cal adjuntar la fotocòpia del contracte, que ha de ser d’un mínim de dos anys i que l’arrendatari que figuri sigui el mateix que demana l’ajuda.

També cal dir que tot i que el Pla Movea continuarà acceptant reserves, la intenció d’aquesta pròrroga és que la puguin gaudir aquells qui van reservar abans i es van quedar sense ajudes.

Si vols saber quan seran disponibles aquestes ajudes, segueix-nos! I a la pàgina web de LIVE trobaràs més informació sobre les ajudes disponibles a l’hora de posar punts de càrrega, convertir el teu vehicle a gas o adquirir un vehicle per a la flota de la teva empresa o administració pública, dóna-li un cop d’ull!

Close Menu