Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona

Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona

El Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona és una recopilació de les actuacions que es duen a terme a la ciutat per a la lluita contra la contaminació de l’aire i que també recull els plans i projectes futur.

L’objectiu principal d’aquest pla és establir unes línies estratègiques en els diversos àmbits que afecten la qualitat de l’aire per dirigir els esforços a millorar-ne la qualitat de la manera més efectiva.

Una de les problemàtiques de les grans aglomeracions urbanes és la concentració a l’aire de determinats contaminants d’efecte local, com ara els òxids de nitrogen (NOX) i les partícules en suspensió. A Barcelona i a l’àrea metropolitana de Barcelona, igual que en altres aglomeracions urbanes, com les de París, Londres o Berlín se superen els límits de concentració d’NO2 establerts per la UE de protecció de la salut, cosa que requereix que s’adoptin mesures per millorar la qualitat de l’aire.

En aquest sentit, es proposen diferents línies d’actuació entre les que s’inclou, per exemple, l’increment dels punts de recàrrega elèctrica de vehicles i motos: l’Ajuntament de Barcelona preveu promoure l’ús dels vehicles elèctrics dins el
municipi incrementant els punts de recàrrega elèctrica tant per a motos com per a vehicles elèctrics endollables durant els propers anys. De la mateixa manera, promocionar l’ús dels vehicles de gas natural, ja que ajuden a reduir la contaminació.

Podeu consultar més informació sobre la qualitat de l’aire a Barcelona al seu web.

Close Menu