LIVE i EV Energy: sumant forces per a una mobilitat més sostenible
Live Barcelona alianza ev energy movilidad sostenible coche electrico

LIVE i EV Energy: sumant forces per a una mobilitat més sostenible

La relació directa entre la contaminació de l’aire i la salut de les persones, especialment a les aglomeracions urbanes, ha emergit els darrers anys com un dels assumptes de major debat públic i interès general.

Tal com recull l’acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire en la conurbació de Barcelona signat l’any 2017 per les institucions locals, a tot el món les aglomeracions urbanes, que és on es concentra la major part de la població, presenten problemes de contaminació derivats dels elevats nivells d’òxids de nitrogen i de partícules en suspensió.

Barcelona haurà de reduir la contaminació ambiental un 10% en els pròxims cinc anys

El cas de Barcelona no és una excepció, malgrat que no es troba entre les ciutats amb una situació més desfavorable. Les anàlisis realitzades al llarg del temps posen de manifest que, en el nostre cas, la contaminació urbana es deu a causes estructurals i, per tant, les solucions també haurien de ser estructurals fins a aconseguir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’objectiu que s’ha fixat per al conjunt del territori denominat Àmbit-40 (els 40 municipis de l’entorn de Barcelona en els quals s’han registrat de forma persistent en el temps problemes de qualitat de l’aire) és reduir com a mínim un 10% a cinc anys vista les emissions de contaminants associades al trànsit viari, i prosseguir fins a aconseguir una reducció global del 30% en el termini de 15 anys.

L’aliança entre LIVE i EV Energy pretén fomentar la mobilitat sostenible a Catalunya

La plataforma promou projectes de mobilitat sostenible a Barcelona, la seva àrea metropolitana i el conjunt de Catalunya, actuant com a nexe entre les diferents iniciatives públiques, així com a punt de trobada per a compartir experiències i necessitats entre el sector públic i el privat, assumint el paper clau que ha d’exercir el sector privat en la promoció de l’economia verda, tant en termes d’ocupació com de nous models de negoci.

Així doncs, LIVE està formada per entitats públiques i privades com l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Barcelona de Serveis Municipals, Àrea Metropolitana de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Etra, Naturgy, Nissan, Renault, Seat o Volkswagen.

Des de LIVE, que també aspira a convertir-se en una referència internacional, es constata que les ciutats europees avancen a un ritme accelerat en l’àmbit de les energies renovables i de la mobilitat elèctrica urbana. S’acumulen les experiències innovadores i intel·ligents que poden contribuir significativament a la reducció de les emissions i poden augmentar l’eficiència energètica del transport urbà.

Per això, des de la plataforma LIVE es remarca la importància que tenen iniciatives com el projecte EV Energy, que facilita l’anàlisi i intercanvi entre diferents àmbits urbans europeus de polítiques innovadores per a la promoció de les energies renovables, la mobilitat elèctrica i l’ús de les TIC per a una major integració de totes dues dimensions.

Entre les mesures i les polítiques analitzades s’inclouen impostos sobre l’energia i la mobilitat, problemes d’estacionament i de càrrega, regulacions d’energia i costos de connexió de xarxa. De fet, atès que les ciutats són les principals consumidores d’energia, ofereixen moltes oportunitats de millora, sobretot a partir del vincle creixent entre dues solucions tecnològiques tan potents com són els vehicles elèctrics i les energies renovables.

En el projecte EV Energy, cofinançat per la Unió Europea, es comparteixen i es presenten les millors bones pràctiques de cada regió participant amb l’objectiu d’inspirar-se entre unes i unes altres i, en el millor dels casos, transferir tals bones pràctiques d’un lloc a un altre. La idea és contribuir a generar canvis i millores en les polítiques locals de mobilitat elèctrica.

“La plataforma LIVE ha estat inclosa com a exemple de bona pràctica a Catalunya”

La plataforma LIVE ha estat inclosa com a exemple de bona pràctica a Catalunya en el repositori disponible a la pàgina web del projecte EV Energy. A més, ha estat valorada positivament per un equip d’experts del programa Interreg Europe i publicada a la plataforma denominada Policy Learning Platform, una comunitat online on es recopilen les lliçons apreses a partir de bones pràctiques de polítiques regionals de tota Europa en diversos àmbits, sota l’epígraf d’economia baixa en carboni i mobilitat elèctrica.

La plataforma LIVE ha compartit la seva experiència, el seu concepte i la seva manera de funcionar amb el conjunt de socis del projecte EV Energy i amb la comunitat de policy makers europeus, amb la perspectiva que la idea pugui ser replicada en altres regions d’Europa i d’aquesta manera fomentar el canvi cap a una mobilitat més sostenible a les ciutats europees.

D’altra banda, LIVE ha pogut aprendre de les experiències d’altres regions europees a través de la seva participació activa als esdeveniments organitzats pel projecte EV Energy a Estocolm (primavera de 2018) i a Barcelona (tardor de 2018), amb assistència de representats provinents d’Amsterdam, Estocolm, Flevoland, Kaunas i Roma.

Així mateix, LIVE forma part d’un grup local de suport al projecte EV Energy, constituït pels principals actors i parts interessades en el sector de la mobilitat sostenible i l’energia renovable de Catalunya. Aquest grup es reuneix una vegada per semestre per a intercanviar idees i analitzar possibles innovacions en les polítiques públiques sectorials en l’àmbit de Catalunya.

En conclusió, la suma de forces entre la plataforma LIVE i el projecte EV Energy darrere d’una mobilitat més sostenible configura una potent eina de col·laboració que pretén ser útil des de Barcelona a l’objectiu compartit d’aplanar el camí per a la progressiva descarbonització dels sectors de l’energia i de la mobilitat.

Close Menu