La mobilitat sostenible es dirigeix cap a una combinació de diferents tecnologies?

Entrevista a Andrew Shepherd d’Energies Alternatives i Desenvolupament Accessoris de SEAT i a Jordi Caus, enginyer responsable de e-Mobility de SEAT

1) Quins són els factors clau de la mobilitat sostenible?

Jordi Caus (JC): Per definir els factors importants, no oblidem que tot comença d’un problema mediambiental. Som conscients del canvi climàtic que diuen els científics que està succeint i així deriva en polítiques a nivell europeu. És necessari optimitzar la eficiència, les emissions de CO2 i altres contaminants en tots els sectors. Estem davant d’un gran repte a escala global i ens porta a tots com a societat, i nosaltres com indústria en particular, a treballar en així per canviar-ho. A més, a nivell d’usuari, a dia d’avui existeixen avantatges econòmics molt clares en el cas de Gas Natural Comprimit (GNC) i, en el cas del vehicle elèctric (VE), les quals hi haurà a mesura que baixin els costos de la tecnologia.
2) El GNC i l’electricitat es postulen com dues alternatives a la gasolina i gasoil. Quins pros i contres presenten cadascuna?
Andrew Shepherd (A.S.): Els avantatges del GNC, es poden resumir com les tres “S”: el Save Money, com l’avantatge econòmic; la sostenibilitat, com l’avantatge ecològica; i la seguretat. Són vehicles dissenyats des del principi per funcionar amb GNC. Els cotxes surten de fàbrica amb totes les garanties de qualitat i homologació que exigeix la llei. El gran desavantatge, actualment, és la infraestructura. A Espanya hi ha menys de 40 punts públics on poder proveir de GNC. A Catalunya existeixen només 11 punts.
A nivell d’autonomia, el SEAT León TGI, per exemple, té una autonomia total de 1360km: en mode gas, l’opció ecològica i econòmica, disposa de 420km, més els 940km d’autonomia addicional gràcies al dipòsit de gasolina de 50l. El León TGI pot recórrer 100km amb el cost actual del combustible per 3,50€. Així significa que es pot conduir de Barcelona a Madrid amb 20€, la qual cosa suposa un 30% menys de la despesa si el mateix trajecte ho fem amb un model de gasoil i un 50% menys en el cas del model de gasolina. Un altre avantatge econòmic que presenta el Gas Natural és el seu baix nivell d’impostos que a nivell europeu i com a mínim fins a 2018, estarà molt poc gravat. En canvi, un desavantatge seria la despesa econòmica a l’hora de proveir de gas natural des de casa. Encara que existeixen compressors de gas, així suposa una despesa addicional d’electricitat per poder comprimir-ho que incrementaria un 40% més del cost.

J.C.: L’autonomia del vehicle elèctric (VE) està per sota dels 200km i la seva utilització es centra en l’entorn urbà. El VE no està especialment pensat per a trajectes com Barcelona – Madrid, perquè no es disposa d’infraestructura de recarrega ràpida. És per això que apostem molt per l’híbrid endollable, per la seva autonomia i possibilitat de poder fer trajectes llargs. Els avantatges del VE són l’alternativa de propulsió ecològica més eficient i una nova experiència de conducció. Un desavantatge seria la elevada inversió inicial, el qual repercuteix malgrat els mínims costs d’ús, l’amortització no està a dia d’avui molt clara. Els factors amb més influència per calcular l’amortització són el valor residual, les subvencions i els quilòmetres a l’any que es facin. Un altre contra, compartit amb el GNC, seria també la infraestructura de la recarrega vinculada (recàrrega domèstica) que, a dia d’avui en molts casos, segueix sent costosa.
3) Cap a on es dirigeix la mobilitat sostenible i en quins aspectes s’està treballant?
J.C.: La mobilitat sostenible es dirigeix a una combinació de diferents tecnologies. A dia d’avui, tenim clar que no hi ha cap tecnologia que es vagi a imposar. La gasolina i el diésel amb motors cada cop més eficients, seguiran convivint molts anys amb alternatives com el GNC, l’híbrid endollable i el VE. Qualsevol previsió en les properes dècades indica una combinació de les tecnologies i d’una mobilitat molt més adaptada depenent al tipus de necessitat i la demanda del mercat. En la mobilitat elèctrica, a nivell tècnic, s’està treballant a augmentar l’energia de les bateries per poder fer més quilòmetres d’autonomia i, també, baixar els costos perquè aquesta tecnologia sigui més assequible al mercat. A nivell comercial, s’està treballant especialment amb la comunicació (per donar a conèixer la tecnologia) i el valor residual del vehicle (per a facilitar una amortització favorable).
A.S.: El Gas Natural no deixa de ser principalment gas metà. La seva obtenció de fonts renovables (l’anomenat biometà ) té molt de futur, el mateix passa amb la generació de metà de biomassa. Els residus que generem en la societat moderna, per exemple, són una font molt interessant de metà i actualment estem estudiant la seva utilitat com a combustible.
4) Gas Natural Fenosa i SEAT van signar un acord estratègic recentment, ens podria explicar en què consisteix?
A.S.: L’acord estratègic de SEAT amb Gas Natural Fenosa és molt important, principalment, per solucionar la falta d’infraestructura. A Espanya i en una empresa com SEAT, hi ha un gran interés cap als avantatges de l’ús de GNC. Per això és necessari donar un impuls a fomentar-ho com a combustible, que hi hagi models disponibles al mercat i crear infraestructures disponibles perquè els clients puguin proveir de gas. La unió de SEAT i Gas Natural Fenosa, dues companyies capdavanteres cadascuna en el seu segment, significa un gran impuls e Espanya. En el projecte es treballen diversos aspectes: comunicació, màrqueting, models de negocis, flotes i I+D. Així ens facilita, per exemple, la instal·lació de punts de recàrrega de gas en concessionaris de SEAT i poder complementar així la xarxa existent de Gas Natural Fenosa a tot el país. A SEAT volem que els nostres clients a Espanya, puguin gaudir de les múltiples avantatges del GNC, com ho fan els nostres clients d’altres països europeus, com Itàlia i Alemanya, on el seu és està molt estés.
5) Sabem que SEAT aposta pel GNC, i ha realitzat diversos pilots en vehicles elèctrics. En quin punt us trobeu ara mateix?
JC: SEAT aposta per totes les tecnologies. A nivell d’I+D seguim treballant en nous projectes de desenvolupament, el qual després de finalitzar al 2013 el projecte de cessió de vehicles de flota a diferents empreses i institucions. Aquests vehicles es segueixen utilitzant a nivell intern per recollir dades que, juntament amb els quals vam recollir en l’experiència amb el client, serveixen per millorar els futurs productes. A nivell de companyia, estem analitzant quin és el moment òptim per entrar al mercat, tenint en compte la demanda del nostre propi client.

Close Menu