La Generalitat crea noves eines de consulta sobre contaminació atmosfèrica

Durant la Jornada del grup de treball de millora de la qualitat de l’aire de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va presentar la setmana passada, les noves eines de consulta sobre la contaminació atmosfèrica a Catalunya. Es tracta de l’aplicació mòbil AIRE.CAT; un de geoinformació amb les dades de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA); i un entorn web de consulta de dades històriques i balanços de la qualitat de l’aire.

AIRE.CAT és un aplicatiu mòbil gratuït, disponible per a telèfons intel·ligents amb sistemes operatius Android i Apple, per a la consulta de dades de contaminació atmosfèrica. Amb aquesta eina, els ciutadans poden saber de manera ràpida quina és la situació de la qualitat de l’aire (bona-regular-pobra) dels punts de mesurament de Catalunya, del que és més a prop de la seva ubicació, i quina ha estat l’evolució durant l’última setmana. Els contaminants que es poden consultar són el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i l’ozó troposfèric (O3).

Pel que fa a l’aplicació de geoinformació sobre les estacions de la XVPCA, es tracta d’un aplicatiu web per a la consulta de les dades de qualitat de l’aire sobre el mapa. Permet accedir, a temps real, a les dades sobre els nivells de contaminants que mesuren les estacions automàtiques. També permet consultar l’evolució de l’índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) i el pronòstic per a les properes hores. Tot, filtrat per estacions, per contaminants, per zones de qualitat de l’aire o per municipis.

Finalment, també es va presentar el web La qualitat de l’aire a Catalunya que inclou els balanços i informes sobre la qualitat de l’aire des de l’any 2005. Es poden consultar per any, per contaminant i per estació. A més de suposar una millora de la interactivitat, la pàgina incorpora la possibilitat de fer consultes de diversos tipus, accedir als gràfics d’evolució o descarregar les dades estadístiques de cada estació o contaminant.

Durant la jornada, també es van fer públiques les dades de qualitat de l’aire a Catalunya corresponents a l’any 2013. Els resultats indiquen que els nivells de contaminació s’han mantingut estables en els darrers anys, amb una lleugera tendència a disminuir. Les principals fonts d’emissió, com són el transport terrestre i la indústria, cada vegada disposen de sistemes més eficients per controlar les emissions, fet que contribueix a la disminució dels nivells mesurats.

Podeu consultar totes les dades relatives a la qualitat de l’aire a Catalunya durant el 2013 aquí.

Close Menu