La distribució de mercaderies, aspecte clau en la mobilitat sostenible

La distribució de mercaderies, aspecte clau en la mobilitat sostenible

El transport de mercaderies afecta el trànsit i la mobilitat urbana tant en ciutats com en nuclis més petits ja que és essencial per assegurar un bon funcionament de establiments de tota mena, des de botigues a cafeteries o hotels, per exemple. Per tant, la creació de mesures, incentius i polítiques que fomentin el canvi cap a una distribució més sostenible tindrà un impacte directe en el medi ambient.

La necessitat de millorar en aquest aspecte així com la promoció de col·laboracions públic privades més efectives han estat les dues peticions més destacades del sector durant la celebració del VI Congrés AECOC de Distribució Urbana.

També en aquesta trobada, es van donar a conèixer les iniciatives que ciutats de tot Europa estan duent a terme per millorar la distribució de mercaderia en nuclis urbans. En aquest sentit van destacar les iniciatives de Roma, Londres, Barcelona i Madrid.

En el primer cas, la ciutat italiana ha prohibit l’accés de vehicles de mercaderies que funcionen amb gasoil al centre històric i amb la combinació de vehicles elèctrics i una xarxa de magatzems a menys de 2 km de la zona restringida ha assegurat el repartiment als més de 1000 comerços.

En el cas de Londres s’ha creat en model integral coordinat per l’organisme Transport for London que dissenya activament estratègies de col·laboració per assegurar que tots els actors afectats per la mobilitat es beneficiïn. En els dos casos espanyols, Barcelona i Madrid, es compta amb el desenvolupament d’àrees de càrrega i descàrrega i microcentres logístics i amb la regulació de la circulació, respectivament.

Comptar amb aquest tipus d’iniciatives i amb la coordinació entre ens públics i empresa privada permet posar les bases que el sector demana per obtenir una distribució més eficient, eficaç i sostenible.

Close Menu