La demanda d’una mobilitat sostenible desborda el Plan Movalt

La demanda d’una mobilitat sostenible desborda el Plan Movalt

Hi ha un interès molt gran per poder canviar a la mobilitat sostenible per part de la població i la societat civil d’arreu de l’Estat espanyol, i així s’ha tornat a demostrar després que les ajudes disponibles pel Plan Movalt Vehículos s’esgotessin en menys de 24 hores. Les 4.495 peticions que es van formular arreu de l’estat per rebre ajudes per comprar un vehicle de mobilitat sostenible van desbordar en gairebé un milió d’euros més el pressupost inicial del Plan Movalt per a la compra de vehicles, arribant al total de 20.911.100€ repartits.

El Movalt ha tingut especial notorietat a Catalunya, on s’han cursat el 17,22% de les sol·licituds totals de tot l’estat, 774. La primera comunitat en número de peticions d’ajudes ha sigut Madrid, que se n’ha emportat 1.575, el 35,04%. Catalunya i Madrid són les zones geogràfiques de la península on es concentren més punts de recàrrega de vehicles elèctrics, així com també més gasineres de GNV i GLP, i aquest fet, juntament amb les xifres que s’han aconseguit, fan molt visible la voluntat de transformar el parc mòbil de vehicles que circulen a dia d’avui als municipis cap a la mobilitat sostenible, amb tots els avantatges que això suposa davant dels vehicles amb combustible convencional.

En quant al tipus de vehicle pel qual s’han cursat les peticions, la majoria de les demandes (2.549) han sigut per poder adquirir un vehicle elèctric, híbrid endollable o amb pila d’hidrogen. Un 67% d’aquestes peticions han sigut per poder sufragar un turisme, mentre que una gran part del terç restant de les ajudes demanades per VE han sigut per furgonetes (13%)  i motocicletes (16%). Els diners que finalment s’han atorgat en les ajudes als vehicles elèctrics han sigut 10.247.700€.

El gas natural s’ha emportat 1.113 ajudes que han anat destinades, en gran part, a la compra de vehicles de serveis, com els camions i també turismes, que s’emporten un total del 84% de les ajudes de GNV. Pel que fa als altres vehicles pesants i semipesants de transport de mercaderies i persones, hi ha hagut 79 peticions per ajudes de compra de furgonetes, 50 de furgons i 43 d’autobusos. Cal dir que, tot i que s’estan fent grans avenços en el camp de la tecnologia de les bateries i els motors elèctrics, a dia d’avui l’alternativa sostenible més viable als combustibles tradicionals per aquells vehicles que necessiten d’una gran autonomia és, per ara, el gas natural

La gran majoria de les ajudes del Plan Movalt (88,12%) s’han repartit entre les empreses privades i els particulars, mentre que les entitats locals i altres administracions públiques, que tradicionalment mostren un gran interès en la mobilitat sostenible, en conjunt només han pogut arribar a demanar un 4,7% d’aquestes subvencions, en part pels tempos dels tràmits administratius.

Que en 24 hores s’hagin sobrepassat els 20 milions d’euros pressupostats del Plan Movalt amb 4.495 peticions indica que hi ha un clima social molt favorable a la introducció massiva dels vehicles sostenibles, ja siguin elèctrics o de gas. També és notable, que el plan Movalt és un bon complement del Plan Movea, i des de LIVE celebrem la seva posada en marxa, que esperem que continuïn amb l’assignació de nous fons durant els propers mesos, ja que la demanda ha quedat més que provada.

A més, també durant aquests primers mesos de 2018 es publicarà una nova línia d’ajuts, el Plan Movalt Infraestructura, per aquelles administracions públiques, empreses privades, centres comercials, hospitals, etc. que vulguin instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Des de LIVE Barcelona també us informem dels avantatges i ajuts que pots tenir per tenir un vehicle a gas o a electricitat!

Close Menu