La conducció eficient a examen

La Direcció General de Trànsit (DGT), amb la finalitat de millorar la formació dels futurs conductors, ha introduït canvis a l’examen de conduir que afecten, sobretot, a nivell pràctic.

Seguint les directrius marcades per la Unió Europea, el nou examen avalua si l’examinat és capaç de realitzar una conducció autònoma i eficient des del punt de vista energètic. Per una banda, valorarà si el futur conductor és capaç de prendre, per si mateix, decisions en relació a les circumstàncies de trànsit fixant-se en les indicacions de direcció i la interpretació de les senyals de trànsit i, per altra banda, si un cop finalitzat el temps d’examen, l’aspirant ha conduït tenint en compte l’estalvi de combustible i la reducció de la contaminació causada pel trànsit.

Segons la DGT, malgrat els canvis introduïts, la modificació de l’examen pràctic no ha provocat un descens en el nombre d’aprovats des de la seva entrada en vigor el 21 de gener.

Close Menu