Estacions de trens sostenibles

Estacions de trens sostenibles

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) vol impulsar la mobilitat sostenible, no només a través del transport públic, sinó ajudant els usuaris de vehicles elèctrics a què s’apropin i aparquin el cotxe a les estacions. Per això, s’instal·laran aquest estiu diversos punts de recàrrega als aparcaments dels ferrocarrils de Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Igualada, Martorell i Volpelleres.

Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha signat el conveni de col·laboració amb FGC, el Clúster d’Eficiència Energètica (CEEC), el Clúster Railgrup, l’associació catalana promotora del vehicle elèctric Volt -Tour, i les empreses Simon, IMESAPI i Empark que permet realitzar aquest projecte que facilitarà l’intercanvi modal.

Des del punt de vista estrictament ambiental, el projecte està en línia amb els instruments de planificació vigents en matèria de qualitat de l’aire. En primer lloc s’integra dins les mesures del Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona, en concret a les que fan referència a la implantació dels vehicles elèctrics. Alhora, el projecte també està en concordança amb l’estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT) 2010-2015.

La iniciativa neix amb la voluntat de ser replicat i ampliat en diferents punts del territori català.

Close Menu