Impuls al vehicle elèctric amb energies alternatives

Impuls al vehicle elèctric amb energies alternatives

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha presentat la seva estratègia d’Impuls del Vehicle amb Energies Alternatives (VEA) a Espanya 2014-2020. Aquest projecte contempla 30 actuacions pensades per situar Espanya com a país de referència en el sector de les energies alternatives aplicades al transport, entre les que es troben els vehicles elèctrics, de Gas Natural Comprimit i de gas natural liquat entre d’altres. Aquestes actuacions s’emmarquen en 3 grans eixos:

1. Industrialització: Impulsar de l’oferta de vehicles amb energies alternatives estimulant la seva fabricació. En aquest sentit, des LIVE es treballa per incentivar el creixement econòmic, l’emprenedoria i el desenvolupament en el sector de la mobilitat sostenible al territori.

2. Mercat: Fomentar l’adquisició dels vehicles amb energies alternatives. Sens dubte conèixer casos d’usuaris que ja estan utilitzant satisfactòriament aquest tipus de vehicles és una de les millors formes d’incentivar que altres els adquireixin. Des LIVE és un altre dels objectius que ens proposem. Al programa presentat hi ha diverses mesures en aquest sentit: prioritzar el mercat de flotes (tant públiques com privades) i impulsar una política fiscal avantatjosa són dues de les més destacades.

3. Infraestructura: Afavorir la xarxa d’infraestructura que permeti cobrir les necessitats de mobilitat dels usuaris.

L’estratègia s’ha treballat en un Grup de Treball interministerial, i s’ha comptat amb les aportacions de les comunitats autònomes les entitats locals i diferents associacions sectorials com la mateixa Plataforma LIVE.
Es considera un important avanç en el sector ja que aquesta estratègia posa les
bases d’un projecte marc consensuat amb totes les parts representants del Sector. Des de la Plataforma LIVE seguirem treballant per donar suport al desenvolupament dels eixos i accions presentades en aquesta estratègia dels Vehicles d’Energies Alternatives.

Per a més informació sobre ajudes i incentius fes clic a aquest enllaç.

Close Menu