Entrevista a Antoni Martínez, Director General de l’Institut d’Investigació d’Energia de Catalunya (IREC)

De quina manera contribueixen els vehicles elèctrics en el desenvolupament sostenible de la societat?

El transport suposa aproximadament el 40% del consum d’energia primària a Catalunya i és la principal font d’emissions contaminants a les grans ciutats. Els vehicles elèctrics són una oportunitat per reduir significativament la contaminació a les ciutats així com la dependència dels combustibles fòssils integrant les energies renovables al sector transport. D’aquesta manera es reduirà la nostra dependència energètica, incrementant la seguretat de subministrament, afavorint el medi ambient i millorant la nostra balança comercial.

Quines àrees relacionades amb el camp de la mobilitat elèctrica tracten a l’IREC I en quins projectes relacionats amb aquest sector treballen?

A l’IREC fa quatre anys que treballem en la mobilitat elèctrica, participant en nombrosos projectes que cobreixen tota la seva cadena de valor: des de la tecnologia als vehicles, fins a la integració d’energia renovable per la recàrrega de vehicles elèctrics, passant pels sistemes intel·ligents de recàrrega així, com aspectes normatius i regulatoris.

Per exemple, estem treballant en el projecte VERDE dins el consorci liderat per SEAT per desenvolupar un cotxe elèctric, en el projecte Europeu Green eMotion per l’estudi i demostració de la interoperabilitat de la mobilitat elèctrica a Europa o en el projecte de redacció del Llibre Blanc de la Mobilitat Elèctrica a Catalunya liderat pel Clúster d’Energia Elèctrica de Catalunya (CEEC).

Ens podria explicar un dels projectes?

El nostre principal projecte pel seu abast i el seu volum és el Green eMotion. Aquest projecte està finançat per la Comissió Europea dins el setè programa marc (FP7) i es focalitza en resoldre un dels principals reptes tecnològics del vehicle elèctric: la interoperabilitat. Dins aquest projecte, al qual hi participen fabricants de vehicles, fabricants d’equipament de recàrrega, empreses elèctriques, administracions públiques i entitats de recerca, es persegueix l’objectiu de ser capaços de conduir un vehicle elèctric des de Barcelona fins a qualsevol punt de la Unió Europea sense trobar cap dificultat per recarregar-lo. Així requereix superar un conjunt de fites entre les que cal destacar l’estandardització dels sistemes de recàrrega i la interoperabilitat entre operadors de recàrrega, més coneguda com a “roaming”.

Quin futur augura per a la mobilitat sostenible?

En la societat actual la mobilitat sostenible és una obligació i, en aquest marc, la mobilitat elèctrica hi pot jugar un paper molt important. En aquest moment ja s’ha aconseguit fer un treball important en el món de la recerca per aconseguir crear una oferta tecnològica prou gran com per testejar l’acceptació al mercat dels vehicles elèctrics. A partir d’aquest moment la satisfacció dels consumidors, l’evolució del context energètic europeu (en quant a preus energètics), i el marc regulatori energètic i ambiental, seran els factors clau per decidir si aquest cop hi haurà una transició generalitzada cap a la mobilitat elèctrica, o seran altres opcions tecnològiques les que triomfin.

Com creu que la investigació desenvolupada a l’IREC i en el món científic/universitari en general, pot ajudar a consolidar aquesta nova tecnologia?

Escoltant el mercat i les polítiques públiques de promoció de l’eficiència energètica i la protecció del medi ambient. En aquest sentit l’IREC té una posició privilegiada degut a que és un centre que neix de la col·laboració entre el món empresarial, l’administració pública i les universitats. Per tant, seguirem aquests principis per definir quin és el camí que cal prendre després d’aquest primer boom de la recerca entorn la mobilitat elèctrica.

Un estudi del Lux Research preveu un creixement anual de les ventes de vehicles elèctrics en un 18%. Què n’opines?

És cert que determinats segments de mercat entorn els vehicles lleugers (quadricicles i motocicletes) estan creixent amb força. El mateix es pot apreciar per vehicles de serveis urbans (manteniment, gestió de residus, transport col·lectiu). Tot i així, les perspectives de mercat per d’altres nínxols molt rellevants com poden ser els turismes, estan lluny de les previsions estimades dos o tres anys enrere. Hi ha diversos factors que poden explicar aquests desviaments, entre els que cal destacar la crisi econòmica, el desconeixement de l’oferta per part dels ciutadans, i les dificultats per la recàrrega dels vehicles a nivell domèstic (tot havent-hi hagut grans millores en aquest sentit durant els darrers anys). L’evolució d’aquests factors marcarà la tendència real, que esperem que sigui elevada pel bé de la situació energètica, ambiental, i pel bé de la situació energètica, ambiental, i pel bé de la indústria catalana.

Close Menu