“En qualsevol flota de serveis urbans és viable la implantació de tecnologies sostenibles”

“En qualsevol flota de serveis urbans és viable la implantació de tecnologies sostenibles”

URBASER és l’empresa del grup ACS dedicada a prestar tota classe de serveis mediambientals, dividits en dues grans àrees: Serveis Urbans, centrats en la recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, i tractament de residus de construcció i demolició. Els vehicles elèctrics són una gran eina per a la gestió dels seus serveis. “Comptem amb una flota de 110 vehicles elèctrics a Catalunya, i amb 116 vehicles de Gas Natural Comprimit, 74 a Barcelona”, comenta Santiago Losada, responsable de Control Operatiu de la companyia.

Des de quan es va començar a incorporar el vehicle elèctric (VE) i el de gas natural vehicular (GNV) a URBASER? Quins van ser els principals desafiaments amb els quals es van trobar a l’inici de la transformació de la flota? 

El primer vehicle elèctric de servei data de l’any 1999, encara que era una tecnologia molt incipient i ens va servir per conèixer aquesta tecnologia i poder implantar-la, després, d’una forma més massiva. La primera gran implantació va ser en el servei de Barcelona en el 2009, amb més de 50 vehicles. Els vehicles de gas natural es van posar en servei ja en el 2000 i han estat funcionant amb èxit fins al 2009.

En 2009 vam crear un laboratori de vehicle elèctric per adaptar-los a les necessitats dels serveis i formar un personal altament qualificat per a la seva gestió i manteniment. Amb la instal·lació d’una estació de recàrrega intel·ligent, hem aconseguit conèixer més en profunditat la tecnologia i garantir la qualitat del servei en els paràmetres establerts. Amb els vehicles de gas natural, el principal va ser establir les necessitats de recàrrega segons els serveis compromesos perquè la instal·lació estigués ben dimensionada i garantís la qualitat del servei i les necessitats dels vehicles.

En què consisteix la gestió de la recàrrega d’aquests vehicles? Han hagut d’adaptar rutes o procediments interns per poder usar aquestes tecnologies? 

En el cas dels VEs es realitza una instal·lació intel·ligent, totalment monitoritzada i senzilla de gestionar. Saber a cada moment la recàrrega dels vehicles, les necessitats d’autonomia i qualsevol incidència que pugui sorgir durant el procés de recàrrega fan que puguem garantir el compliment de tots els serveis. En el cas del gas natural, donat el major coneixement de la tecnologia i les necessitats la seva gestió, es realitza de forma similar però amb majors garanties.

Els beneficis mediambientals i sobretot a nivell local o urbana són coneguts, però han pogut estudiar si existeixen beneficis econòmics en comparació a la flota de combustió interna? 

L’eliminació d’emissions contaminants en el cas dels elèctrics i la disminució d’aquestes emissions en el cas dels vehicles de gas natural fan que aquest tipus de tecnologies millorin la qualitat de vida a les ciutats. Un altre factor important és l’eliminació de les emissions sonores. Fa que els nostres serveis siguin molt més amables amb la ciutat i sobretot amb els seus ciutadans.

Quant als beneficis econòmics, en el cas dels vehicles de gas natural és important la reducció del cost en el propi combustible, encara que la necessitat de fer una instal·lació de compressió i de punts de recàrrega i el sobrecost en la compra dels vehicles fan que tota aquesta inversió s’arribi a compensar en contractes amb durades d’uns 8 anys i amb una flota de certa grandària i amb consums constants. En el cas dels VEs de menys de 2 tones, el sobrecost de compra arriba a compensar-se amb la reducció de cost en el consum, una bona formació en conducció eficient, un sistema de recàrrega totalment programable, etc. Això sí, en aproximadament 7 o 8 anys.

En quins projectes està treballant URBASER ara mateix? 

Com a visió de futur estem treballant a millorar la tecnologia elèctrica a través del laboratori. El nostre projecte més recent ha estat la instal·lació d’una planta fotovoltaica, la generació de la qual s’acumula en bateries que provenen de vehicles elèctrics i que ja no disposen de capacitat per garantir l’autonomia dels serveis. El fet d’evitar un residu i donar una segona vida a unes bateries és un gran avanç. L’energia acumulada en aquestes bateries s’utilitza per recarregar de nou vehicles elèctrics i alimentar part de la nostra nau.

Com a gestor i operador de flotes, quina perspectiva d’aquest tipus de tecnologies preveu a curt-mig termini? Quin consell suggeriria per qui vulgui fer un canvi de tecnologia cap al VE o el GNV?

La tecnologia dels vehicles de gas natural està més desenvolupada i s’anirà implantant en flotes captives de serveis urbans, distribució de mercaderies, etc. La infraestructura pública farà que cada vegada siguin més usuaris els que es sumeixen a l’ús d’aquests combustibles i els corredors previstos per la Comissió Europea ajudaran al fet que la seva implantació cada vegada sigui major i es pugui utilitzar, fins i tot, en flotes de llarg recorregut. La major implantació en els vehicles elèctrics comença per les empreses de serveis urbans a través de les seves concessions públiques, i s’espera que en el futur el seu desenvolupament cada vegada sigui major.

Jo aconsellaria, als quals vulguin fer aquest canvi de tecnologia, realitzar una anàlisi en profunditat de les seves necessitats. En qualsevol flota de serveis urbans és viable la implantació d’aquestes tecnologies.

[slider id=”1865″]

Close Menu