El vehicle elèctric, un objectiu prioritari de Catalunya

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, que va aprovar la Generalitat el passat 9 d’octubre, ha de servir de guia per a les polítiques energètiques i de migració del canvi climàtic a Catalunya.

L’objectiu del pla és assolir una economia i una societat de baixa intensitat energètica i de baixa emissió de carboni. Les línies de treball proposades pretenen aconseguir una reducció del consum d’energia en un 20,2%, un augment del 20,1% del pes de les energies renovables i una reducció del 25,3% de les emissions de CO2.

La implantació del vehicle elèctric és una de les estratègies bàsiques per tal de poder aconseguir els objectius fixats. Algunes de les accions concretes que contempla el pla en relació als vehicles elèctrics són les següents:

  • Promoció de l’adquisició dels vehicles elèctrics.
  • Foment de la industrialització i la R+D relacionada amb la mobilitat elèctrica.
  • Desenvolupament de les infraestructures de recàrrega.
  • Adaptació i posicionament internacional del sector de l’automoció, el sector energètic i el sector de tecnologies de la informació, així com els nous sector emergents a l’entorn del vehicle elèctric
  • Establiment de sinergies entre els modes de transport eficients (ferroviaris, transport per carretera, car sharing…) i els vehicles elèctrics.

El Govern de la Generalitat també ha elaborat el Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials per al període 2012-2014, una de les principals mesures del Govern per afavorir la reactivació econòmica de Catalunya, que inclou el Pla Tractor de Mobilitat Sostenible. Aquesta iniciativa pretén convertir Catalunya en una regió de referència internacional en el disseny, la fabricació i la implantació de solucions de mobilitat integral.

Close Menu