Els taxis de baixes emissions estrenen distintiu

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha atorgat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a la flota de taxis de baixes emissions de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET). La flota la composen 2.482 vehicles híbrids o que funcionen amb gas liquat del petroli (GLP) o gas natural. Amb aquest atorgament ja són més de 4.000 els vehicles que formen part de flotes acreditades com a respectuoses amb el medi ambient i que poden lluir l’ecoetiqueta. La categoria de Flotes de Vehicles té com a objectius la finalitat contribuir a la reducció de la contaminació de ciutat provinent del transport; de promoure l’ecoeficiència i l’estalvi energètic; i minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible. A més, ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents del transport, esdevenint un element de competitivitat gràcies a la reducció dels costos energètics i per la priorització d’aquestes flotes en el marc de la contractació pública.

Respecte a la gestió de la flota, per a l’obtenció del Distintiu es té en compte el compromís ambiental de l’empresa o el professional, les accions per a optimitzar les rutes, les mesures per reduir els desplaçaments, el registre i seguiment del consum dels vehicles, i el pla de gestió ambiental. Respecte als coneixements dels conductors, la formació en conducció eficient i els manuals de conducció eficient. També es controla el tipus i l’estat del vehicle, amb criteris de manteniment, l’antiguitat del parc de vehicles i els vehicles de baixes emissions disponibles, i d’altres accions de compromís ambiental, com l’aplicació de sistemes de gestió ambiental reconeguts, i l’impuls de mesures per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

El taxi elèctric de Barcelona estará a la venda aquesta primavera

Després de ser presentat en el EVS27 i en el Saló de Valladolid, la furgoneta elèctrica i-NV200, estará en els concessionaris entre els mesos de maig i juny.

Malgrat que la seva principal finalitat és l’ús professional, el vehicle comptarà també amb un acabat pensat per a taxis i particulars amb famílies nombroses. En el cas de la Nissan i-NV200 comercial, disposarà d’una àmplia zona de càrrega mentre que, en l’altra variant, es destinarà part de l’espai per col·locar més seients.

El nou elèctric de Nissan combina la tecnologia elèctrica del Nissan LEAF amb les prestacions i capacitat de la NV200. Mecànicament, la furgoneta comptarà amb les mateixes característiques que el LEAF, amb 80 kW i una bateria de 24 kWh. La i-NV200 comptarà amb un sistema de recàrrega ràpida que permetrà recuperar el 80% de la seva càrrega en 20 minuts, en cas que la bateria no estigui totalment descarregada, i ofereix la possibilitat de poder recarregar-se també en un endoll domèstic. Quant a l’eficiència, la furgoneta comptarà amb 170 quilometres d’autonomia per cada càrrega.

Close Menu