El projecte EVIC dóna solucions a la gestió de recàrrega i la localització dels vehicles elèctrics

Davant de la situació actual de la implantació del vehicle elèctric i les oportunitats que ofereix aquest nou mercat, un conjunt de grans empreses (FICOSA i GTD), emprenedors (EDENWAY), amb la col·laboració d’un centre de recerca tecnològica de renom (ASCAMM) van iniciar ara fa dos anys, gracies al Programa Nuclis de la Generalitat de Catalunya cofinançat pels fons Europeus FEDER, un projecte de R+D anomenat EVIC.

El projecte EVIC pretén cobrir una de les majors necessitats de les empreses que ofereixen productes i/o serveis relacionats amb el vehicle elèctric: el control del balanç de càrrega d’energia elèctrica a la xarxa mitjançant una gestió intel·ligent de la demanda en temps real. Per aconseguir-ho, EVIC ha considerat la distribució geogràfica dels vehicles elèctrics en temps real i les seves necessitats energètiques actualitzades.

L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat el disseny i desenvolupament d’una tecnologia embarcada amb capacitats de posicionament molt avançades que s’integra dins d’un sistema centralitzat de gestió de la demanda. Aquest sistema consta d’un centre de processament pel control de la demanda elèctrica i un mòdul embarcat al vehicle elèctric que proveeix la posició i estat de bateria de forma ubiqua. Els usuaris del vehicle elèctric es veuen també beneficiats d’aquest nou sistema mitjançant l’accés al portal web que permet el monitoratge del seu vehicle elèctric i intercanvi de dades podent accedir de forma remota a dades en temps real sobre el seu vehicle elèctric, introduir-ne dades personalitzades i que també es pot fer servir com a assistent per trobar el punt de recàrrega òptim.

La Plataforma generada proporciona un servei integral en el qual els usuaris poden manejar totes les variables relacionades amb l’ús de vehicles elèctrics en virtut de la seva pròpia activitat, la qual cosa permet maximitzar la rendibilitat del servei i minimitzar els impactes de l’energia i l’economia. Tota la informació és d’accés centralitzat de manera que es poden consultar les dades en qualsevol moment. Així doncs no només s’ha creat un plataforma web des d’on es pot accedir a tota la informació en temps real, inclòs des d’un dispositiu mòbil, si no que pot incloure a l’hora un servei de notificació d’incidències ja sigui pel que fa als vehicles, problemes amb la xarxa de recàrrega, però també permet informar d’oportunitats i beneficis  pels usuaris com pot ser la disponibilitat de places d’aparcament, taxes de descompte, modificacions dels trajectes en funció de les incidències del trànsit. Les dades són recollides i transmeses a la unitat embarcada a través de la xarxa mòbil de dades EVIC-BOA.

El servidor EVIC-BOA realitza les següents funcions principals: processar sol·licituds de diferents tipus d’usuaris (reserva de vehicles i d’estacions, consulta de rutes i dades del vehicle, etc.); comunicar-se amb els vehicles elèctrics per obtenir l’estat vector i amb la informació d’estat pels usuaris, els vehicles i les estacions; obtenir el preu de l’energia a la xarxa; i gestionar automàticament la tarifa amb les dades anteriorment mencionades. Tota la informació que arriba al servidor EVIC-BOA, es gestiona a través de la generació de bases de dades, el seu processament  i el subministrament en el moment de la demanda per part dels usuaris.

Close Menu