El Pla PIMA Aire 3 té un pressupost de 5,5 milions d’euros

El Consell de Ministres va aprovar, el passat 28 de febrer, el Pla PIMA Aire 3, una iniciativa del Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi ambient que té com a objectiu la reducció de les emissions contaminants atmosfèriques i el reforç de les polítiques governamentals a favor de la lluita contra el canvi climàtic. Alhora, el pla contribueix a afavorir l’impuls del sector industrial i, per tant, a impulsar l’activitat econòmica a Espanya.

Aquesta nova edició va entrar en vigor el passat 6 de març d’aquest any i els beneficiaris son tant particulars com autònoms. Compta amb una partida pressupostària de 5,5 milions d’euros dels quals 5 milions es destinen a vehicles comercials i el 0,5 restant a ciclomotors, bicicletes elèctriques i motos elèctriques i híbrides. Com ja ha ocorregut en edicions anteriors, el Pla PIMA Aire 3 està obert a ampliar el seu pressupost inicial en cas que s’esgotin els fons.

El pla dóna continuïtat a versions anteriors amb els quals s’ha aconseguit renovar prop de 20.000 vehicles comercials i 9.000 turismes que han estat substituïts per vehicles més eficients, entre els quals s’han comptabilitzat 700 motocicletes, ciclomotors i bicicletes elèctriques. Segons dades facilitades pel Ministeri, entre els plans PIMA Aire i PIMA Aire 2 s’ha aconseguit una reducció, per vehicle reemplaçat, del 94% d’emissions de partícules i del 15% d’emissions de CO2.

Els interessats en aquestes ajudes poden sol·licitar més informació a la pàgina web oficial del Pla PIMA Aire 3.

Close Menu