I-CVUE: projecte europeu per l’incentiu a vehicles més nets en entorns urbans d’Europa

I-CVUE: projecte europeu per l’incentiu a vehicles més nets en entorns urbans d’Europa

Substituir més de 1.000 vehicles amb motor de combustió per vehicles elèctrics (VEs). Aquest és l’objectiu del projecte I-CVUE. I ho farà a través de diverses flotes europees que han estat seleccionades inicialment per a la realització́ del seguiment, l’anàlisi de la flota i l’assessorament sobre els resultats obtinguts. El consorci es compon de 10 entitats col·laboradores de set estats (Àustria, Bèlgica, Alemanya, Espanya, Països Baixos, Noruega i Regne Unit) cadascuna de les quals aporta la seva experiència i coneixement en els seus camps d’actuació́.

El projecte està finançat per la Comissió́ Europea dins el programa “Intelligent Energy Europe”, i s’encarrega d’identificar i reclutar grans empreses de diferents països europeus per aplicar-los un seguiment de la flota i una anàlisi de forma gratuïta; transmetre les bones pràctiques aplicant el coneixement i les capacitats adquirides, així́ com intercanvi i difusió́ de les millors experiències entre les diferents regions; i desenvolupar una eina web per permetre que diverses entitats de tot Europa puguin realitzar un test al seu cas particular aplicat al seu entorn regional específic.

Tot i que ja compten amb unes flotes inicials, el projecte està obert a nous operadors de flota per establir una col·laboració́ i que es puguin beneficiar dels serveis d’assessorament de forma gratuïta.

Per consultar més informació, podeu accedir al seu web icvue.eu.

Close Menu