Conferència Europea: “Electric vehicle and charging infrastructure. A European vision”

Tenint en compte la gran dependència d’Europa d’importar petroli com a font d’energia per als seus transports, contemplar altres alternatives energètiques que suposin un menor impacte mediambiental és, a dia d’avui, prioritari. Per aquest motiu l’Agrupació d’Empreses Innovadores en la Infraestructura del Vehicle Elèctric (AEDIVE), ha organitzat juntament amb l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) una Conferència Europea que tractarà sobre el present i futur del vehicle elèctric i les infraestructures de càrrega tant a Espanya com a Europa.

A través de les ponències dels representants de diferents institucions europees es contrastaran les diferents visions sobre la situació actual del mercat de la mobilitat elèctrica i les seves perspectives a curt i llarg termini. A part d’aquesta avaluació, s’intentaran plantejar possibles solucions per tal de superar els reptes del mercat convertint les amenaces del mercat en oportunitats.

Pots conèixer amb més detall el programa de la jornada, clicant aquí.

Close Menu