EL PROJECTE ‘CARNET’ IMPULSA BARCELONA A CONVERTIR-SE EN UNA ‘WISE CITY’

EL PROJECTE ‘CARNET’ IMPULSA BARCELONA A CONVERTIR-SE EN UNA ‘WISE CITY’

La ciutat de Barcelona ha sigut escollida per ser la seu on es durà a terme el projecte CARNET (Cooperative Automotive Research Network). Impulsat per la UPC, SEAT i Volkswagen Group Research, és el primer gran hub en investigació i innovació centrat en l’àmbit de l’automoció i la mobilitat urbana.

Aquesta plataforma d’investigació ha considerat la capital catalana un emplaçament ideal ja que forma part del selecte grup Top 10 smart cities of the world i disposa d’avançades tecnologies. Un exemple són els sensors repartits per les faroles de l’àrea urbana que aporten dades sobre patrons de tràfic, places d’aparcament i contaminació de l’aire.

La indústria de l’automòbil contempla tres àmbits d’innovació: l’electrificació, el cotxe connectat i la conducció autònoma, i totes ens portaran a nous conceptes de mobilitat. El futur de l’automoció depèn de la recerca i la innovació. El primer d’ells, l’electrificació, passa per un procés de transformació de la flota de vehicles de combustió fòssil amb els que circulem per les ciutats per d’altres impulsats amb motor elèctric. D’aquesta manera s’utilitza una energia més neta que no emet contaminació acústica ni atmosfèrica.

El projecte CARNET situa Barcelona a l’avantguarda en R+D per trobar solucions tecnològiques en la mobilitat sostenible i l’impulsen cap al nou paradigma de WISE city (Wellness, Walkable; Intelligence and ICT; Sustainable and Safety, Ecology, Energy and Economy). Concepte que se centra sobretot en el ciutadà i en com la tecnologia el pot ajudar en la seva vida. Algunes d’aquestes solucions són:

Microcities: Projecte que investiga la conversió d’espais d’aparcament vinculats a zones concretes o a grans superfícies i equipaments, en centres de servei per a les persones. Faciliten la màxima accessibilitat als principals nodes d’interès de la ciutat, ja que funcionen també com un intercanviador multimodal del vehicle propi al tren, metro, bicicleta, cotxe compartit i vehicles elèctrics.

Parkfinder: Una aplicació mòbil integrada en els vehicles que permet localitzar places d’aparcament disponibles en temps real. Per poder certificar la seguretat del seu ús en conducció s’ha desenvolupat una interfície d’usuari que compleix amb les exigents Drive Distraction Rules.

Urban Co-Car: Aquest projecte se centra en l’anàlisi i l’avaluació de l’impacte d’un sistema de vehicle compartit per múltiples usuaris, explotant de manera eficient, flexible i profitosa el fet que les seves rutes coincideixin en algun tram o en la totalitat del recorregut.

Creative Lab: És una iniciativa docent universitat-empresa pionera a Espanya que té com a objectiu la generació, per part dels estudiants, de noves idees que redissenyin el concepte de vehicle urbà i el desenvolupament d’un nou concepte de mobilitat a la ciutat.

La finalitat de CARNET és establir ponts de cooperació universitat-indústria, facilitant la inserció dels estudiants en el mercat laboral, així com promoure que els estudiants duguin a terme tesis doctorals associades a projectes d’investigació d’interès industrial, mitjançant el programa de doctorats industrials.

Volem destacar el postgrau de l’UPC en Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica, que forma part del programa de màsters, en què es tracten els fonaments bàsics de l’enginyeria elèctrica i de la generació elèctrica, que permetran analitzar i entendre els circuits i les màquines elèctriques, i també les aplicacions d’energies renovables eòlica i fotovoltaica i les diferents tecnologies relacionades amb la mobilitat elèctrica.

La investigació cooperativa, la formació d’enginyers i científics i la participació en xarxes internacionals són els tres pilars fonamentals de l’activitat de CARNET. En aquest context, alguns dels projectes que ha iniciat la plataforma ja estan transformant l’automoció i revolucionaran la mobilitat urbana tenint a la ciutat de Barcelona com a escenari privilegiat.

Close Menu