Aprovació de la normativa de l’ITC-52

Aprovació de la normativa de l’ITC-52

La nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC-BT-52), el reglament segons el qual es normalitzaran les instal·lacions de càrrega en edificis, va ser aprovat el passat 12 de desembre pel Consell de Ministres, i entrarà en vigor el 31 de juny de 2015.

A continuació us detallem un resum i aspectes de rellevància de la normativa ITC BT 52.

Reial decret 1053/2014, pel qual s’aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics».

Per a què serveix una normativa d’aquest tipus i perquè es generen aquestes?

Les normatives existeixen perquè les instal·lacions siguin segures, però a nivell nacional ja existeix un reglament de baixa tensió. Llavors, per què era tan important l’aparició d’aquesta ITC-BT-52? Doncs bé, principalment per tenir en compte consideracions que no es tenen en la normativa general i el més important en aquest cas, afavorir la implantació del vehicle elèctric.

Quins condicionants i requisits tècnics especifica?

Aquesta nova instrucció tècnica complementària, marca el nivell d’electrificació i els nombres de punts de recàrrega obligatoris en els pàrquings de nova construcció, marca les característiques dels connectors en cada tipus d’instal·lació, fa l’ullet de la gestió privada de punts de recàrrega sense la necessitat de contractar a un gestor de càrrega, etc. Per tant aquesta nova instrucció tècnica complementària és gairebé més important per les seves directrius que afavoreixen la implantació del VE que les especificacions tècniques de les instal·lacions.

  • Instal·lacions en edificis i aparcaments de nova construcció: Per a projectes posteriors a la data de publicació de la instrucció (31/12/2014) que es regeixin per la llei de propietat horitzontal, serà necessària projectar una preinstal·lació “mitjançant, tubs, canals, safates, etc.” per a futures places amb vehicle elèctric, on serà necessària la instal·lació d’un punt de recarrega per cada 40 places d’aparcament.
  • Instal·lacions en edificis i aparcaments de ja realitzats: Aquestes instal·lacions tenen 3 anys per adaptar-se a la nova normativa. És important remarcar que una de les previsions importants de l’esborrany que s’esperava estigués inclosa en aquesta instrucció tècnica complementària, era el caràcter retroactiu de la normativa per a pàrquings i infraestructures de recàrrega existents, però això no s’ha mantingut en el document definitiu. Això significa que cap tipus de pàrquing actuals han d’adaptar-se a aquesta normativa i cap dels punts de recàrrega que estiguin ja instal·lats s’han d’adaptar. El sector està pendent d’una guia de la ITC-BT-52 que ajudarà a entendre alguns aspectes de la normativa que queden una mica en l’aire com, per exemple, en cas d’obra en instal·lacions existents, aquestes s’hagin d’adaptar a la nova ITC encara que no arribi a l’ampliació del 50% del potència instal·lada (com a marca l’actual REBT).

Font: EVECTRA

evectraevectra

Close Menu